Preloader

STEM veya STEAM disiplinlerinin beyin gelişim sürecinde önemi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Eğitim, okul öncesi dönemde başlayan ve bir ömür boyu süren bir süreçtir. Ancak, kişinin bu sürece doğru bir başlangıç yapması, onun eğitim başarısının yanı sıra gelecekteki kariyerini ve genel hayatını önemli ölçüde etkiler. Son yıllarda dijital çağda yaşanan gelişmeler; STEM olarak ifade edilen eğitim teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki yetkinlikleri oldukça önemli hale getirdi. Okul öncesi dönem STEM eğitimi, çocukların sonraki yıllarda başarılı olmasında önemli bir etkiye sahip. 0-6 yaş grubunda yer alan kreş ve anaokulu dönemindeki çocukların STEM kavramlarını öğrenmelerinin onların zeka gelişimi üzerinde olumlu etki yaptığı ortaya kondu.

STEM Eğitiminin Detayları

STEM eğitimi sanıldığı gibi bilim ve matematik bilgisi oluşturmakla sınırlı değildir. STEM kavramları, özünde çocukların yeni düşünme yolları geliştirmelerine yardımcı olur, onların merak ve analiz yeteneklerini geliştirir. Bu eğitimleri, çocukların beyinlerinin en esnek olduğu 0-6 yaş döneminde almalarını sağlamak, yaşam boyu düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.

STEM, diğer çalışma alanları ve disiplinlerle doğrudan bağlantılı olan bir kavramdır. Araştırmalara göre fen eğitimi ile okuryazarlık, dil öğrenimi ve teknoloji okuryazarlığı gibi alanlar birbiri ile doğrudan bağlantılıdır.

Teknoloji, aslında STEM’in bir alt bileşenidir. Fakat beyin gelişiminde oldukça etkili olan bu eğitimlerin yalnızca dijital teknolojiye bağlı olarak verilmesi gerekmez. Eğitici oyun seti, bulmaca, kodlama, müze ziyareti gibi farklı etkinlikler STEM eğitimlerinden yararlanarak çocuk yetiştirme konusunda oldukça etkilidir.

STEM müfredatının avantajlarından biri de evde eğitim açısından oldukça uygun olmasıdır. Böylece erken yaştaki çocuklar bu konularda aile ile eğitim yapma fırsatı elde edebilirler. Özellikle yapılan araştırmalara göre okul öncesi yaşlarda bu eğitimleri almak çocukların beyin gelişimi açısından oldukça faydalıdır.

STEM ve STEAM Arasındaki İlişki

STEM eğitimleri, bu konuda bilgi sahibi pedagog ve diğer uzman doktorlar tarafından kabul gören bir eğitim şeklidir. Bu bağlamda STEM’in üretkenliği ve yeniliği yeterince teşvik ettiği gözlenmiştir. Öte yandan STEAM eğitimleri ile desteklenen okul öncesi çağdaki çocuklar; bilim, teknoloji ve matematiğin yanı sıra sanat eğitimleriyle de desteklenir. Bu da erken yaşlardaki geleceğin çocuklarının profesyonel yaşamlarına çok daha önceden hazırlanmaları anlamına gelir.

Özetle hem STEM hem de STEAM eğitimleri birlikte alınırsa çocukların bireysel ilerlemeleri konusunda ciddi gelişim kaydedilebilir. Böylece bütünsel ve öğrencilerin hayal gücünü harekete geçiren eğitim sistemleri birlikte desteklenerek beyin gelişimlerine eksiksiz katkı sağlanmış olur.

Erken STEM Eğitiminin Yaşam Boyu Faydaları

Bir STEM müfredatının erken yaştaki çocuklar üzerindeki gelişimini ölçmek zor olsa da gelecekteki akademik başarının bir göstergesi olduğu söylenebilir. Örneğin, Irvine California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışma, erken matematik becerilerinin anaokuldan beşinci sınıfa kadar olan öğrencilerin gelecekteki akademik başarısını tutarlı bir şekilde artırdığını ortaya koymuştur.

Bununla birlikte, STEM eğitiminin faydaları çocukların akademik kariyeri ile sınırlı değildir. Bu eğitim çocukların beyin ve zeka gelişimlerine önemli katkılar sağlar. Onların hayatta daha üretken ve daha pratik düşünen bireyler olmalarına yardımcı olur.

STEM Eğitimlerinin Hayata Geçirilmesi

STEM eğitimlerinin başarılı olması ve geliştirme sorumluluğu yalnızca öğretmenlere ait olmamalıdır. Lider pozisyonlarındaki yöneticiler ve diğer eğitimciler, okullardaki STEM eğitimleri ve kaynaklarının gelişimine katkıda bulunabilir.

STEM ve STEAM geleceğin çocukları için vazgeçilmez olmalıdır. Onlar adına başarılı eğitim temelleri atmak için bu müfredatın kullanılması oldukça önemlidir. Siz de çocuğunuzun okul öncesi dönemde teknoloji okuryazarlığının temellerini atmak ve beyin gelişimine optimum katkıda bulunmak isterseniz Woppy Eğitici Oyun Setleri’ne göz atabilirsiniz.

Kapat

Oturum aç

Kapat

Sepet (0)

Sepet boş No products in the cart.

Woppy: Teknoloji Okuryazarlığı Eğitici Oyun Setleri

Woppy, eğitici oyun setleri ile çocukların; geleceğin yaratıcı, üretken, vizyon sahibi dünya vatandaşları olmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Woppy kart oyunları ile çocuklarınızın hayal dünyasını keşfedin.