Preloader

STEAM Müfredatı Nedir ve Neden Önemlidir?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Okul Öncesi Dönemde STEM (STEAM) Eğitimi Ne İşe Yarar?

STEM eğitimi tüm gelişmiş ülkelerle birlikte Türkiye’de de son yıllarda yaygınlaşan ve gittikçe daha fazla önem kazanan bir kavramdır. 21. yüzyılın yükselen değeri olan teknolojinin ve tüm dijital gelişmelerin kalbinde bulunan STEM okul öncesi çocuklara eşsiz faydalar sunar. Hem çocukların hem de bizim hayatımızın her yanına nüfuz eden teknoloji özellikle geleceğin mesleklerine ve yaşam tarzına uzanan bir yol olarak karşımızda durur. Çocukların tüm bu gelişmeleri okul öncesinde en iyi şekilde kavramaya ve okumaya başlamaları bu nedenle çok önemlidir. İşte tam bu noktada STEM’in eğitici yanı ortaya çıkar. Çocuklar bu eğitimi erken çocukluk dönemlerinde oyunlar sayesinde eğlenerek ve aktif bir katılımcı olmaya alışarak alabilirler.

STEM (STEAM) Nedir?

STEM birbirleri ile entegre olarak bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji eğitimlerinin uygulanmasını içerir; kavram bu disiplinlerin İngilizce baş harflerinden oluşur. Bunlara ek olarak çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını yüksek oranda geliştirmeye yarayan sanat çalışmaları da çok faydalıdır. Alışılmışın dışında STEM ile bu sistemler birbirinden kopuk değil, bütünleşmiş bir biçimde sunulur. Okul öncesi dönemde bu eğitim şekli ile ilgili olan tüm temellerin oyunlaştırılarak, basit ve çok etkili bir biçimde çocuklarınıza verilmesi onları geleceğe en iyi biçimde hazırlar.

Okul Öncesi Dönemde STEM (STEAM) Eğitiminin Önemi

Tüm yaştaki çocuklar için önemi fark edilen ve çok iyi sonuçlar alındığı gözlemlenen STEM eğitimi, okul öncesi dönemden başlayarak verilebilir. Çocuklar ne kadar küçük yaşta bu eğitimi alırlarsa onların kendi içlerindeki potansiyeli o kadar erken keşfetmeleri ve bunu en etkili şekilde kullanmaları mümkün olur. Ebeveynler olarak onları geleceğe hazırlarken STEM sisteminin farkına tanık olabilirsiniz. Çocuklar erken dönemde STEM eğitimi gördüklerinde birçok becerisi gelişir. 3-6 yaş arası çocukların STEM’den sağladıkları başlıca faydalar şunlardır:

  • Görsel algıları farkedilir biçimde güçlenir.
  • Durumun gerektirdiklerine göre çeşitli çözümler üretmeyi öğrenirler.
  • Çoklu düşünme yetenekleri gelişir.
  • Erken farkındalık oluşur ve bu durum özgüvenlerini de olumlu etkiler.
  • Sosyal açıdan ilerleme sağlarlar, daha etkili iletişim kurmaya başlarlar.
  • Hafıza ve dil becerilerinde sürekli gelişim gözlenir.
  • Yaşam boyu öğrenmeye teşvik edilirler.

Erken dönemde STEM eğitimi çocukları gelecekte var olan potansiyellerini en iyi biçimde kullanmaya yöneltir. Bu durum onların daha mutlu, özgüvenli, sorun çözebilen, yaratıcı ve iletişimi güçlü bireyler olmalarını sağlar. Ezbere dayalı bir şekilde değil; düşünmeye, sorgulamaya ve yaratmaya yönelik ilerlemeler söz konusudur. Bu alandaki sağlam adımlar ise henüz küçük yaşlarda atılmaya başlanabilir. Tabii ki onların yaşlarına uygun şekilde bu eğitimin verilmesi gerekir. Bunun için de iyi bir planlama ve hazırlık yapılmalıdır.

Eğlenceli ve Basit Şekilde STEM (STEAM) Eğitimi Sunan Oyun Setleri

STEM eğitiminin faydaları çocuğunuza onun çok eğleneceği biçimde sunulabilir. Bunun için şimdiye kadar eşi görülmemiş bir eğitim uygulamasının 3-6 yaş çocukları için oyunlaştırılarak tasarlandığı Woppy eğitici oyun setlerini satın alabilirsiniz. Woppy tarafından okul öncesi çocuklara hem şu andaki hem de gelecekteki yaşamları için STEM sistemini temel alan sezonluk setler hazırlanıyor. Tüketimden çok üretime teşvik eden bu oyunlar bilinçli, farkındalığı yüksek ve teknolojik çağın gereksinimlerini en iyi biçimde okuyan bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Eğlenceli ve basit bir anlatımla çocuklar, eğitici unsurları kolaylıkla kavrayabilirken oyun oynamanın da keyfini çıkarıyorlar. Tüm bu anlarda aileler de çocuklarıyla etkili bir iletişim kurabilir, onlarla nitelikli zaman geçirebilirler. Wopparium’dan gelen hayali karakterlerle daha da renklenen Woppy STEM dünyasına çocuklarınızla birlikte siz de katılın.

Kapat

Oturum aç

Kapat

Sepet (0)

Sepet boş No products in the cart.

Woppy: Teknoloji Okuryazarlığı Eğitici Oyun Setleri

Woppy, eğitici oyun setleri ile çocukların; geleceğin yaratıcı, üretken, vizyon sahibi dünya vatandaşları olmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Woppy kart oyunları ile çocuklarınızın hayal dünyasını keşfedin.