Preloader

STEAM EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte eğitim sistemi anlayışında da bazı değişiklikler yaşandı. Özellikle son yirmi yılda önemi hızla artan dijitalleşme süreci, öğrencilerin dünyaya ve yeni yaşam şekline adapte olmalarını zorunlu kıldı. Gelişmelere ayak uydurabilmek ve bu gelişmelerin öncüsü olabilmek hemen her ülkenin ve hatta her ailenin hedefi haline geldi. Ebeveynler çocuklarının klasik bir eğitimin yanı sıra yeni yöntemlere ve hızla değişen dinamiklere uyumlu bir eğitim almalarını da dikkate alıyor.

Bugün artık tüm bireylerden merak etmesi, araştırması ve üretmesi bekleniyor. Bu özelliklere sahip olmak, bunları içselleştirmek ve karakterin bir parçası haline getirmek için ise öğrencilere uygun bir eğitim verilmesi gerekiyor. Bu anlayışa uygun olarak geliştirilen eğitim modelleri arasında STEM eğitimi, küçük yaştan itibaren çocukları soru sormaya, üretmeye ve araştırmaya yönlendirmesi bakımından öne çıkıyor.

STEM Eğitimi Nedir?

STEM kısaltması, “Science, Technology, Engineering, Mathematics” kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşmaktadır. STEM; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri etrafında şekillenen, okul öncesi dönemden itibaren çocukların tüm eğitim hayatlarına yayılan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitiminde bu disiplinler ayrı ayrı ele alınıp öğrencilere aktarılmak yerine disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenir. STEM eğitimi içinde yer alan disiplinlerin sanata veya sanat yoluyla entegre edildiği eğitim sistemine ise STEAM adı verilir. Bilginin ve verinin öneminin arttığı dijital dünyada bireylerin kas gücünden çok zihinsel düşünmeye kaydığı düşünüldüğünde STEM eğitiminin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

Son 20 yılda özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve bilgi toplumuna geçiş sonucunda üretim modelleri de biçim değiştirmiş, bilgi ve yüksek teknolojiye dayalı ürün ve hizmetlerin üretimi önem kazanmıştır. Yazılım ve bilgisayar teknolojisi, genetik mühendisliği, yapay zeka gibi yeni birçok disiplin bunlara örnektir. Bilim ve mühendislik odaklı çalışmalar ve bu çalışmaları yapabilecek nitelikli insan ihtiyacı da bu gelişmeler paralelinde artış göstermiştir. STEM eğitimi, bu alanlarda kendini geliştirmek isteyen, bu alanlara merak ve ilgi duyan gençleri yetiştirmeye en uygun eğitim modelidir.

Fen bilimleri, matematik, teknoloji ve mühendislik disiplinlerini pedagojik bir yaklaşımla gündelik yaşamdaki problemleri çözmek için bir araya getiren STEM eğitimi, gençlere ileriki yaşamlarında ve kariyerlerinde kullanabilecekleri yetenekler sağlamaktadır. Henüz erken yaşta yaratıcılık, problem çözme yetisi ve eleştirel düşünme gibi beceriler edinen öğrenciler, STEM eğitimi sayesinde üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmektedir.

STEM eğitimi çocukları genç yaştan itibaren çevre bilincinden sağlık hizmetlerine, ulaşım sektöründen tarıma ve endüstriye kadar birçok alanda bilgilendirmekte ve başarılı olmaları için hazırlamaktadır. STEM eğitim modelinde sadece sayısal bilimler değil, istenildiği takdirde güzel sanatlar, edebiyat, dilbilim gibi alanlara da öğrencilerin erken yaşta adapte olmaları sağlanmaktadır. Sınır ve kısıtlamanın olmadığı STEM eğitim sistemi merak, sorgulama, eleştirel düşünme ve inovasyon merkezli bir öğrenme sahası yaratmaktadır.

Okul Öncesi STEM Eğitimi

STEM yaklaşımı sekiz temel becerinin gelişmesine katkı sağlar: Problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme, iş birliği, bağımsız düşünce, girişimcilik, iletişim ve teknoloji okuryazarlığı. Bu aşamaların bitmeyen bir döngü içinde uygulanmasıyla öğrencilerin başarılı çözüm ve ürünler yaratan bireyler olmaları sağlanır.

STEM eğitiminde okul öncesi eğitimde hedeflenen beceriler geliştirilmektedir. Çocuklar okul öncesi STEM eğitimiyle problem çözme, tasarım yapma, ihtiyaçlarını belirleme gibi beceriler edinir. Planladıkları çözümü uygulama ve deneyerek buldukları çözümü geliştirme şansına sahip olan çocuklar, tüm bunları diğer çocuklarla birlikte yaparak aynı amaç için birlikte çözüm üretmeyi de öğrenirler. STEM eğitimiyle ürün ve sonuç üreten, özgüvenleri yüksek, risk alabilen ve girişimci bireyler yetiştirilmesi sağlanır. STEM eğitimi sayesinde öğrenciler bilim ve teknolojinin temel prensiplerini özümser.

Ebeveynler olarak STEM eğitim yaklaşımına uygun eğitim setleriyle çocuğunuzun erken çocukluk döneminde iyi bir eğitim almasını isterseniz; siz de Woppy’nin bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında yüksek yeteneğe sahip 5 sempatik karakterden oluşan eğitici oyun setini inceleyebilirsiniz.

Kapat

Oturum aç

Kapat

Sepet (0)

Sepet boş No products in the cart.

Woppy: Teknoloji Okuryazarlığı Eğitici Oyun Setleri

Woppy, eğitici oyun setleri ile çocukların; geleceğin yaratıcı, üretken, vizyon sahibi dünya vatandaşları olmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Woppy kart oyunları ile çocuklarınızın hayal dünyasını keşfedin.