Preloader

Eğitimin Gücü: Duygusal Beceri Seti İnşa Etme

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Erken Çocukluk Eğitimi Neden Önemli?

Erken çocukluk dönemi, ebeveynlerin çocuklarının gelişimi için eskiye nazaran daha büyük önem verdikleri bir dönem haline geldi. Anne ve babalar çocuklarının gelişimi için erken yaşların ne kadar belirleyici olduğu konusunda bugün artık daha bilinçli durumdalar. Bunda, bilimsel gelişme ve verilerin katkısı da yadsınamaz. Bu nedenle, erken çocukluk eğitimi, çocuklarını geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak biçimde yetiştirmek isteyen anne babalar için bir zorunluluğa dönüştü.

Sorumlu ve Bilinçli Ebeveynler

Erken çocukluk dönemi 0-6 yaş aralığını kapsar. Çocuğun öğrenme yetisinin ve gelişim hızının en yüksek olduğu yıllara karşılık gelen bu dönem, aynı zamanda çocuğun kendini tanıdığı dönemdir. Kendi yeterliklerinin farkına varan ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfeden çocuk, gelişiminin en önemli evrelerini bu dönemde yaşar. Erken çocukluk dönemi ayrıca çocuğun diğer insanlar ve toplumsal kurallarla da tanıştığı dönemdir. Sosyalleşen çocuk, erken çocukluk döneminde kazandığı bu becerilerle kişiliğini, alışkanlıklarını, değer yargılarını ve tavırlarını şekillendirir. Erken çocukluk döneminde, çocuğun gelişimi için gerekli eğitimin verilmesinden ise ebeveynler sorumludur.

Ebeveynler, çocuklarının sosyal ve duygusal anlamda gelişimini sağlamak için çocukların odaklanmaları noktasında sabırsız davranmamalıdır. Çocuğunuza, bir şeyi öğrenmesi için zaman tanımalısınız.

Anne ve babanın sonuçlar üzerinden çocuğunu övmesi sağlıklı bir büyümeye engeldir. Anne ve babalar, çocuğun çabasına ve öğrenme sürecindeki konsantrasyonuna odaklanmalıdır. Ebeveynler sayesinde çocuk zekasını şekillendirebileceğini ve hızlandırabileceğini öğrenmelidir. Çocuk bu sayede büyümeyi içselleştirebilir.

Ebeveynlerin çocuğun güçlü yanlarına eğilmesine yardımcı olmaları gerekir. Bu sayede çocuk güçlü yanlarını öğrenecek, istediği şeye odaklanabilecek ve zayıf yönleriyle başa çıkmayı daha kolay öğrenecektir.

Çocuğunuz için uygulama çok önemlidir. Yapmak istediği şeyi ona uygulamalı şekilde gösterin. Bu sayede çocuk deneyerek ve yaparak öğrenecektir.

Çocuğunuzun empati yeteneğinin gelişmesine izin verin. Çocuklarınızın başka insanların neler hissettiklerini anlamalarına ve kendi hislerini açık bir şekilde paylaşmalarına destek olun.

Erken Çocukluk Eğitimi ve Önemi

Erken çocukluk eğitimi 0-6 yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal bakımdan gelişmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitime denir. Bu eğitim aile içinde, erken eğitim kurumlarında ve çocuğun arkadaş ve yakın çevresinde gerçekleşir. Bu dönemde çocuklar öğrenmeye açık ve gelişmeye hazır haldedir. Başta aile olmak üzere erken eğitim kurumları ve sosyal çevresinde aldığı eğitimle kendine bir temel oluşturan çocukların, erken çocukluk eğitimi almayan çocuklara kıyasla okul çağına geldiklerinde birçok yönden daha becerili ve daha bilinçli oldukları kabul edilmektedir. Erken çocukluk eğitimi sadece deneyim anlamında değil, çocuğun gelecek öğrenim hayatının yanı sıra duygusal ve sosyal yaşamını da şekillendirecek kadar önemlidir. Eğitim anlayışının da temelini oluşturan erken çocukluk eğitimi ciddi şekilde ele alınmalı, sistematik ve bilimsel yöntemler ışığında sunulmalıdır.

Erken Çocukluk Eğitiminde Oyunun Yeri

Erken çocukluk eğitiminde çocukların yetenek ve becerilerinin yanı sıra öğrenme yetilerinin de geliştirilmesi hedeflenir. Oyun sayesinde çocuklar beceriler edinir ve öğrenirler. Çocuklar için oyun en öğretici yöntemlerden biridir. Görsel algıları gelişen çocuklar, erken çocukluk döneminde, strateji geliştirme yeteneği de kazanır. Bu dönem, çocukların dil ve hafızalarını da kullanmayı öğrendikleri dönemdir.

Erken çocukluk döneminde çocuk, oyun sayesinde bazı genel yetenekler geliştirir. Bunların başında bilişsel esneklik gelir. Bilişsel esneklik, parçaları farklı şekillerde bir araya getirmek ya da onlarla gruplar oluşturmak için farklı kurallar bütünü yaratma ya da kullanma becerisidir. Çocukların oyun sayesinde geliştirdikleri bir başka yetenek ise yaratıcılıktır. Bir konu ya da durumla ilgili olarak alışılmadık ya da zekice fikirler üretme veya sorun çözmek amacıyla yaratıcı yöntemler geliştirme yeteneğine yaratıcılık denir. Çocuklar erken çocukluk döneminde görselleştirme yetisi de kazanır. Bir şeyin bütünü ya da parçaları hareket ettiğinde nasıl görüneceğini öngörme yeteneği kazanan çocuklar bu sayede tasarım anlamında da gelişme gösterir.

Çocuk, erken çocukluk döneminde kazandığı genel yeteneklerin yanı sıra sosyal yönden de gelişme gösterir. Duygusal zekası gelişen çocuk, bu sayede diğerlerinin tepkilerini ve nedenlerini anlayabilir.

Çocuklar bazı temel becerileri de bu dönemde edinir. Örneğin aktif öğrenme yetisi sayesinde bilgisini o andaki ya da gelecekteki bir sorunu çözmek amacıyla kullanabilir, bildiklerinin nasıl etkiler doğuracağını önceden kestirebilir. Çocukların erken çocukluk döneminde öğrenmesi gereken bir diğer temel beceri ise teknoloji okuryazarlığıdır. Çocuklar artık teknolojiyle çok erken yaşlarda tanışmaktadır. Teknolojiyi bilgiye ulaşmak, bilgiyi yönetmek, ilişkilendirmek, değerlendirmek ve yaratmak için kullanan çocuklar, dijital teknolojiyi, interneti ve iletişim araçlarını kullanmayı da bu dönemde öğrenir. Son olarak, çocukların erken çocukluk döneminde geliştirdikleri bir diğer temel yetenek de eleştirel düşünmedir. Mantığını ve aklını kullanmayı öğrenen çocuk, sorunlara hangi açıdan yaklaşması gerektiğini, çözüm ya da sonuçların artı ve eksilerini belirlemeyi bu yaşta öğrenir.

Hem çocuklara hem de ebeveynlere yönelik olarak hazırlanan Woppy eğitim projesi, teknoloji kavramlarını basit ve eğlenceli biçimde öğretmeyi amaçlamaktadır. Çocuğunuzun erken çocukluk döneminde iyi bir eğitim alması için siz de Woppy’nin bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında yüksek yeteneğe sahip 5 sempatik karakterden oluşan eğitici oyun setini inceleyebilirsiniz.

Kapat

Oturum aç

Kapat

Sepet (0)

Sepet boş No products in the cart.

Woppy: Teknoloji Okuryazarlığı Eğitici Oyun Setleri

Woppy, eğitici oyun setleri ile çocukların; geleceğin yaratıcı, üretken, vizyon sahibi dünya vatandaşları olmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Woppy kart oyunları ile çocuklarınızın hayal dünyasını keşfedin.