Preloader

S.S.S.

STEM eğitimi içinde yer alan disiplinlerin (fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik) sanata veya sanat yoluyla entegre edildiği eğitim sistemine ise STEAM adı verilir.

STEM kısaltması, “Science, Technology, Engineering, Mathematics” kelimelerinin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşmaktadır. STEM; fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri etrafında şekillenen, okul öncesi dönemden itibaren çocukların tüm eğitim hayatlarına yayılan bir eğitim yaklaşımıdır. STEM eğitiminde bu disiplinler ayrı ayrı ele alınıp öğrencilere aktarılmak yerine disiplinlerarası bir yaklaşım benimsenir. Bilginin ve verinin öneminin arttığı dijital dünyada bireylerin kas gücünden çok zihinsel düşünmeye kaydığı düşünüldüğünde STEM eğitiminin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.

3-6 yaş arası çocukların STEM’den sağladıkları başlıca faydalar şunlardır:

  • Görsel algıları farkedilir biçimde güçlenir.
  • Durumun gerektirdiklerine göre çeşitli çözümler üretmeyi öğrenirler.
  • Çoklu düşünme yetenekleri gelişir.
  • Erken farkındalık oluşur ve bu durum özgüvenlerini de olumlu etkiler.
  • Sosyal açıdan ilerleme sağlarlar, daha etkili iletişim kurmaya başlarlar.
  • Hafıza ve dil becerilerinde sürekli gelişim gözlenir.
  • Yaşam boyu öğrenmeye teşvik edilirler.
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Sepet boş No products in the cart.

Woppy: Technology Literacy Educational Game Sets

Woppy, educational game for children with sets; the future creative, productive citizens of the world to support the visionary aims. Woppy explore the world of card games with your children's imagination.