Preloader

Terms of Use

KULLANIM KOŞULLARI

Yürürlük Tarihi: 22.07.2020

WOPPY TEKNOLOJİ A.Ş. (“WOPPY ”) kendisine ait http://www.playwoppy.com  adresli web sitesinin (“Websitesi” veya “Site”) ziyaret edilmesi sırasında ziyaretçilerinin Site’nin kullanım koşulları hakkında bilgi sahibi olmasına ve ayrıca kişisel verilerinin gizliliğine önem göstermektedir. Bu doğrultuda Websitesi’ne erişim sağlayan ve Sitede sağlanan hizmetleri kullanan tüm ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla aşağıda yer alan “Kullanım Koşulları” düzenlenmiştir.

Site’ye erişim sağlayan ziyaretçiler aşağıda yer alan Kullanım Koşulları’nı kabul etmiş sayılır.

 

 Kullanım Koşulları:

 1. WOPPY, Site’nin ve Site’de yer alan her türlü bilgi, görsel, materyal, doküman, tasarım vb. (“Site İçeriği”) içeriğin sahibidir. WOPPY, Site İçeriği’ni istediği şekilde belirleyebilir ve istediği zaman güncelleyebilir, serbestçe değiştirebilir, kaldırabilir, Site’ye erişimi sonlandırabilir.
 2. Kullanıcı Site’yi ve Site’de yer alan içerikleri; kişisel kullanım bilgi edinme ve WOPPY satın alma amacıyla görüntüleyebilir. Bunun dışında yapılan tüm erişim ve/veya eylem hukuka aykırı kabul edilir. Kullanıcı, Site ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti yasal mevzuatına uygun davranmayı, 3. kişilerin yasal haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’ye erişim ve Site içeriğinden yararlanma kapsamında gerçekleştirdiği her işlem ve eylemin hukuki, idari ve cezai sorumluluğunun tamamen ve münhasıran kendisine ait olduğunu, hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen faaliyetlerden dolayı üçüncü şahısların WOPPY ’nin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını, böyle bir durumda WOPPY’nin uğradığı ve/veya uğrayacağı zararları karşılayacağını peşinen kabul eder.
 3. Site’nin tasarımı dahil Site’de yer alan her türlü yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, içerik, görsel, fotoğraf, video, görüntü, tasarım, resim, marka, logo, şekil, grafik, illüstrasyon, Site veritabanı ve Site tasarımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) kapsamında eser niteliğindedir (“Eser”) ve WOPPY ve/veya eser sahibi üçüncü kişilere aittir. Söz konusu Eser’lerin fikri ve sınai mülkiyet hakları sair mevzuat kapsamında koruma altındadır. Kullanıcı yalnızca Site’yi kullanım olanağına sahiptir, fikri ve sınai mülkiyet haklarına istinaden hiçbir hak ve yetki sağlamamaktadır. Kullanıcı, WOPPY’nin ve/veya Site’de yer alan Eser/icra/yapım/tasarım/marka/patent sahibinin yazılı açık onayı olmadan hiçbir Eser’i veya buna ilişkin bir hususu kopyalayamaz, çoğaltamaz, çevirisini yapamaz, indiremez, yükleyemez, referans göstermeden kullanamaz, işleyemez, uyarlayamaz, yayma, yayın, kamuya iletme, temsil ve diğer her türlü kullanım ve müdahalede bulunamaz, kişisel ve olağan/meşru yararlanmayı aşan hiçbir kullanıma ve faydalanmaya ve/veya haksız rekabete konu edemez, sergileyemez, değiştiremez ya da tercüme edemez. Kullanıcı, ayrıca Site’nin içeriği ve içerikte yer alan bilgileri temsil eden sayılara ve/veya kodlara müdahale edemez; bunları kaldıramaz, değiştiremez; tersine mühendislik yapamaz.

Kullanıcı’nın herhangi bir fikri mülkiyet hakları ihlalinde bulunması halinde bu ihlalin yalnızca WOPPY’nin değil diğer Eser sahibi/icracı/yapımcı/tasarımcı gibi Eser ve hak sahiplerinin haklarının da ağır şekilde ihlali anlamına geleceğini ve WOPPY ve diğer Eser/hak sahiplerine karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğuracağını kabul eder.

 1. Kullanıcı, kimliğini deşifre eden kişisel verilerini/bilgilerini vermek zorunda kalmaksızın Site’yi ziyaret edebilir; ancak Kullanıcı’nın kendi isteği ile WOPPY ile yazışma yapması, WOPPY bültenine üye olması veya ürün satın alma  durumunda kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, tc kimlik numaranız/ vergi numaranız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, teslimat ve fatura adresiniz) talep edilecek ve mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde WOPPY tarafından işlenecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hangi verilerin, ne şekilde sağlandığı, işlendiği ve kullanıldığı hususları Gizlilik Politikası başlığı altında detaylı şekilde yer almaktadır.
 2. Site’de yer alan bilgilerin/içeriğin doğruluğu ve/veya yeterliliği ve/veya güncelliği WOPPY tarafından garanti edilmemektedir. Kullanıcı, bu bilgileri kullanırken bu hususu göz önünde tutarak kendisi için gerekli araştırma ve doğrulamayı bizzat sağlayacağını kabul eder.
 3. Kullanıcı, Site’deki içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış olduğu kararlar ve sonuçlardan tamamen kendi sorumludur ve hiçbir koşulda WOPPY ’yi sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site’nin kullanımını engelleyecek, yavaşlatacak, zorlaştıracak virüs vb. unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım vb. kullanmamakla, Site’ye doğrudan veya dolaylı herhangi bir yolla müdahalede bulunmaktan kaçınmakla yükümlü olduğunu kabul eder.
 4. Kullanıcı, Site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin WOPPY ile ilgisi olmadığını ve WOPPY’nin bu sitelerin güvenliğini ve/veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden, ürün ve hizmetlerden ve gizlilik politikasından dolayı herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.
 5. Ek olarak WOPPY, Site’ye bağlantı (hyperlink) yoluyla erişim sağlanıldığında bağlantı sağlayan web sitelerinin içerik ve yönetiminden sorumlu olmadığını, bu web sitelerindeki hak ihlalleri (fikri ve sınai hak ihlalleri, kişisel hak ihlalleri vb.) nedeniyle herhangi bir sorumluluk altında olmadığını beyan eder. WOPPY, bu tarafların temsilcisi, vekili veya bu kişiler adına işlem yapan konumunda değildir.
 6. Kullanıcı, Site yayınının veya Site’ye erişimin kesilmesi, aksaması, yavaşlaması, Site’ye ulaşılamaması vb. Site’ye ilişkin her türlü kararın WOPPY tarafından serbestçe verilebileceğini ve buna ilişkin WOPPY’nin sorumluluğuna ve tazmin yükümlülüğüne başvurmayacağını; zarar ziyan talebinde bulunmayacağını kabul eder.
 7. Kullanıcı, Site’nin Kullanım Koşullarını okumaması veya okumasına rağmen bu kuralları ihlal etmesi sebebiyle uğrayacağı maddi veya manevi, menfi veya müspet olası herhangi bir zarardan veya masraftan; WOPPY, iş ortakları veya bunların çalışanları, yöneticileri, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Kullanıcı’nın işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir şekilde ihlalini ve sair herhangi bir şekilde Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunması, Site’ye orantısız yük getirmesi, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması durumunda Kullanıcı’nın Site’yi kullanımı geçici veya daimi olarak durdurulabilir ve hakkınızda yasal yollara başvurulabilir. Kullanıcı bu durumda WOPPY ’den hiçbir zarar ziyan ve tazmin talebinde bulunamayacağını kabul eder.
 9. Kullanıcı, Site’yi ziyaretinde ve Site ile ilgili tüm hareketlerinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde Kullanım Koşulları’na ve tüm yasal düzenlemelere uyacağını; aksi halde adli, idari ve cezai her türlü yükümlülüğün yalnız kendisine ait olacağını peşinen kabul eder.
 10. Kullanıcı, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku’nun uygulanacağını ve İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu, Site’de yer alan içeriklerin ve WOPPY’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Close

Sign in

Close

Cart (0)

Sepet boş No products in the cart.

Woppy: Technology Literacy Educational Game Sets

Woppy, educational game for children with sets; the future creative, productive citizens of the world to support the visionary aims. Woppy explore the world of card games with your children's imagination.